Evaluatie De Buurtcamping 2014

Evaluatie De Buurtcamping 2014

AFGEROND PROJECT

Inpakken, inenten, tickets, paspoort en gaan. De zomervakantie breekt aan en hordes Amsterdammers nemen massaal toevlucht naar zonnige oorden. Maar vakantie vieren kan ook in eigen stad! De Buurtcamping, mede-geïnitieerd door Placemakers, beleefde in de zomer van 2013 haar eerste editie in het Amsterdamse Oosterpark. In de zomer van 2014 hebben meer dan 500 kampeerders een weekend met hun buren doorgebracht in het Oosterpark, Rembrandtpark en Noorderpark. Anna D. van Thuismakers Collectief is gevraagd om de organisatie te evalueren en te onderzoeken in hoeverre de doelstellingen van De Buurtcamping 2014 behaald zijn. Gezien alle raakvlakken met thuis voelen in de stad een fantastisch onderzoeksproject om aan mee te werken! Het onderzoeksteam heeft tijdens de campings enquêtes en ongestructureerde interviews afgenomen, en na de camping een herhalingsvragenlijst gecirculeerd. Want hoe duurzaam zijn de effecten van De Buurtcamping?

De Buurtcamping heeft, kort samengevat, drie (sociale) doelen:

1. Een leuke vakantie voor iedereen (inclusief mensen die dat normaal niet kunnen betalen)
Iedereen verdient vakantie en volgens de Buurtcamping hoeft deze niet ver te zoeken te zijn. De stadsparken worden omgetoverd tot volwaardige campings, een ‘vakantie’ setting waar hierbij passende omgangsnormen gelden. De camping wordt zo inclusief en laagdrempelig mogelijk gehouden en er wordt gestreefd naar 1 / 3e bezetting van kampeerplaatsen door Stadspas-houders. Zij kamperen gratis, evenals de vrijwilligers.

2. Een hechtere buurt door meer sociale cohesie
De Buurtcamping heeft heel nadrukkelijk een ontmoetingsfunctie. De sociale cohesie in de wijken rondom de stadsparken Oosterpark, Rembrandtpark en Noorderpark ligt over het algemeen onder het gemiddelde van Amsterdam (O+S, 2007). De Buurtcamping richt zich op ontmoeting tussen buurtbewoners en het versterken van de publieke familiariteit en hoopt zodoende een versterkende werking te hebben op de sociale cohesie.

3. Bewustwording van alles dat dichtbij is (natuur, cultuur en lokale economie)
De buurt maakt De Buurtcamping. Een lokaal team van organisatoren werkt samen met vrijwilligers en lokale ondernemers en organisaties om de camping op te zetten, af te bouwen, en een gevarieerd programma aan te bieden. In totaal is er door 147 lokale ondernemers en organisaties meegewerkt aan het realiseren van de Buurtcamping 2014; van kinderboerderij tot visboer, fysiotherapeut tot museum, kringloopwinkel tot zwembad. Doelstelling is het verrijken van de psychogeografische kaart van kampeerders. Bezoekers van De Buurtcamping raken meer vertrouwd met en wegwijs in eigen buurt.

Het leren kennen van je buurtgenoten, al is het maar van gezicht, is een belangrijke voorwaarde voor thuis voelen in de buurt. Het opbouwen van deze publieke familiariteit brengt een gevoel van vertrouwdheid, van toebehoren in de buurt. Zo ook het bekend raken met lokale organisaties en diensten. Heel veel schouderklopjes dus voor De Buurtcamping, een initiatief dat – zo bleek ook uit de evaluatie – een grote bijdrage levert aan het bevorderen van thuisgevoel in de stad.

NIEUWS & DOCUMENTATIE

PDF Onderzoeksrapport

Presentatie evaluatie Buurtcamping 2014

ENKELE RESULTATEN

  • 22% van de kampeerders tijdens de Buurtcamping 2014 waren houders van een Stadspas. Veel succes in de samenwerking met op minima-gerichte organisaties als Big Brother Big Sister en de Florakokkies.
  • Gemiddeld hebben kampeerders tijdens de Buurtcamping 9 nieuwe mensen leren kennen.
  • 75% geeft aan sinds de Buurtcamping vaker bekende gezichten in de buurt te zien.
  • Ondanks dat mensen vlak bij huis zijn geeft 90% van de respondenten aan het gevoel te hebben echt op vakantie te zijn.
  • 82% van de respondenten zegt in aanraking te zijn gekomen met buurtvoorzieningen waarvan zij het bestaan niet afwisten, of waar zij nooit eerder binnen zijn gestapt.
  • Evaluatie De Buurtcamping 2014
  • Evaluatie De Buurtcamping 2014
  • Evaluatie De Buurtcamping 2014
  • Evaluatie De Buurtcamping 2014