Mijn HOMErusbuurt

Mijn HOMErusbuurt

AFGEROND PROJECT

Met het pilot-project ‘Mijn Homerusbuurt‘ is Thuismakers Collectief aan de slag gegaan in Lombardijen, Rotterdam Zuid. In samenwerking met woningcorporatie Havensteder ontwikkelden we een pilot voor een thuisgevoel-strategie waarbij we op zoek gaan naar het gedeelde thuisgevoel van portiekbewoners van één woonblok, om dit vervolgens als uitgangspunt te nemen voor een ontwerp. Achterliggend idee is dat zowel bewoners, kopers én huurders, als de woningcorporatie profijt hebben van een toegenomen thuisgevoel. ‘Mijn Homerusbuurt‘ is een experiment waarbij de effecten door een voor- en nameting gemonitord worden.

 ACHTERGROND

In de verkennende gesprekken met Havensteder kwamen thema’s op tafel waar alle woningcorporaties mee worstelen. In de huidige beleidscontext, wat zijn nu onze taken? We moeten ons focussen op onze kerntaken, maar we bieden toch wel meer dan een dak boven het hoofd? Op welke punten kunnen wij huurders meer macht en verantwoordelijkheid geven? En is het niet belangrijk dat bewoners niet een huis, maar een thuis van ons huren?

Ook in de context van Lombardijen, Rotterdam Zuid, zijn dit relevante vragen. Vaak komen huurders hier terecht niet omdat ze voor de buurt kiezen, maar omdat er woningen beschikbaar zijn. Er is sprake van een mate van thuisgevoel ín de woning, maar niet zozeer daarbuiten (portiek, straat, buurt). Havensteder merkt dat bewoners hun buren niet aanspreken in geval van overlast, maar de hulp van de woningcorporatie inschakelen.

Dit alles was aanleiding voor het opzetten van een pilot, waarbij een thuisgevoel-aanpak ontwikkeld wordt om buurtcontacten en een gevoel van eigendom van verantwoordelijkheid buiten de grenzen van de eigen woning aan te wakkeren.

HOE VERLIEP HET PROCES?

Thuismakers Collectief is met de bewoners van één woonblok in de Homerusbuurt van Lombardijen in gesprek gegaan over hun thuisgevoel. Eerst met bewoners apart en daarna met alle bewoners per portiek. Langzaam aan werkten we toe naar een fysieke uiting van het gedeelde thuisgevoel. Met de hulp van een all-round ontwerper zijn de gesprekken, verhalen, wensen en ideeën van bewoners vertaald naar een interventie in hun gedeelde ruimtes. Deze interventie is heel bewust niet van tevoren vastgelegd. Belangrijker nog dan de fysieke uitkomst is het sociale proces waarbij bewoners samenkomen om hun ideeën voor het portiek te bespreken. Waar mogelijk hebben bewoners ook zelf bijgedragen aan de uitvoering van het ontwerp en de organisatie van de opening.

WAT HEEFT HET OPGELEVERD?

Voor bewoners een verbetering van hun directe leefomgeving en één waar ze zelf aan meegedacht hebben. Daarbij hebben ze hun buren beter leren kennen en is de drempel verlaagd om elkaar hulp te vragen/bieden en aan te spreken. Ultieme doel is uiteraard een vergroting van het thuisgevoel van bewoners, wat tot uiting is gekomen in vormen van zelforganisatie en initiatief , een gevoel van trots, eigendom en verantwoordelijkheid voor de buurt, en het prettiger samenwonen met buren in de portiek. De ontwerpinterventie is hier een blijvende herinnering aan.

Voor Havensteder ligt er een thuisgevoel-aanpak waarmee zij ook in andere woonblokken kunnen werken. Het wijkteam van Havensteder is tijdens het project nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de aanpak.

Lees in de zijlijn het verslag en meer documentatie van het project.

 

 

NIEUWS & DOCUMENTATIE

Beeldverslag Ontwerpgesprekken

 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
Ontwerpgesprekken: bewoners omschrijven hun thuisgevoel en maken jam in de portiekhuiskamer
Ontwerpgesprekken: bewoners omschrijven hun thuisgevoel en maken jam in de portiekhuiskamer

Start-up gesprek Havensteder

 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt
 • Mijn HOMErusbuurt

Poster en ansichtkaarten

Ter aankondiging van de gesprekken en enquêtes: posters op de muren en ansichtkaarten in de bus

Waarom een thuisgevoel-aanpak?

Zes redenen voor een thuisgevoel-aanpak

Portiekschouw

Nulmeting: schouw van portieken en openbare ruimte