Lichttraditie met Eddie The Eagle Museum

Lichttraditie met Eddie The Eagle Museum

LOPEND PROJECT

Het begint te schemeren. Individuele levens achter de ramen van twee kolossale flatgebouwen, tegenover elkaar, worden steeds beter zichtbaar. Lampen gaan aan, televisies flikkeren, schimmen bewegen, gordijnen worden dichtgetrokken.

Maar dan …

… begint zich achter elk raam een geïmproviseerde lichtshow af te spelen. Kinderen klikken aan uit aan uit, kerstlampen zaklampen alles wordt uit de kast getrokken. Alle bewoners creëren samen een reusachtige lichtinstallatie, waar ze tegelijk maker en bewonderaar van zijn. Ook vanaf de straat wordt omhoog gekeken. Op het veldje tussen de twee gebouwen klinkt een uitbundig orkest.

WAUW ! ! !

Volgend jaar weer, toch?

 

Het mooiste aan een flatgebouw is dat je kunt zien dat individuele levens en sterk afwijkende leefstijlen vlak naast/onder/boven elkaar bestaan. Met dit project willen Eddie The Eagle Museum en Thuismakers Collectief een traditie in het leven roepen die deze gemeenschappelijkheid benadrukt en viert. Een traditie niet gebaseerd op etniciteit, religie of (sub)cultuur, maar simpelweg op basis van waar je woont.

Bewoners van twee flats met uitzicht op elkaar worden gevraagd om enkele keren, op een specifiek tijdstip, een paar minuten lang, hun lichten te laten knipperen. Gezamenlijk creëren zij een indrukwekkend (tijdelijk, maar zich herhalend) lichtsculptuur. Het vereist voor niemand veel inspanning, maar het geheel is groter dan de som der delen. Deze immense publieke lichtshow, een vorm van stedelijke morse-licht-communicatie, gaat de woonomgeving als gedeelde noemer letterlijk uitlichten.

 Het lichtsculptuur is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

TRADITIE
Thuis voelen gedijt sterk bij voorspelbaarheid, vanzelfsprekendheid, routine. Rituelen en tradities zijn daarmee sterke facilitatoren van thuisgevoelens. Tradities zijn echter vaak behouden aan een (sub)cultuur, interesse, leeftijdsgroep, religie etc. die in een flatgebouw kriskras door elkaar bestaan. Dit lichtsculptuur overtreft deze verschillen en krijgt in haar herhaling een ritualistisch karakter. 

GEMEENSCHAP
Doel is om alle bewoners bewust te maken van hun meest voor de hand liggende gedeelde noemer, namelijk hun flatgebouw. Het sculptuur legt de nadruk op overeenkomsten in plaats van verschillen. Het hebben van een gedeeld doel verspreidt een gevoel van toebehoren en solidariteit onder bewoners. Ook is het een ware ‘conversation starter’- een reden om met buren in gesprek te gaan. 

ZELFORGANISATIE
Bewoners mogen zelf kiezen hoe wild ze het maken – er zal vast iemand zijn die door zijn inzet de rest versteld doet staan, wat positieve input geeft voor het vervolg van deze jonge traditie. Het in werking stellen van de installatie ligt geheel in handen van bewoners. Belangrijk voor het stimuleren van thuisgevoel is namelijk dat je zelf de regie neemt, het is iets waar je actief in moet investeren. Het project zet aan tot een vorm van zelforganisatie waar op individueel niveau heel weinig moeite in gestoken hoeft te worden, maar toch een indrukwekkend effect heeft. Bewoners krijgen controle over hun gezamenlijke identiteit en hoe ze deze uitdragen naar de buitenwereld.

 

Suggesties voor een locatie? Meedoen met het organiseren van bewoners? Of wil je gewoon meedenken? Contact hier of via aukje@eddietheeaglemuseum.com

NIEUWS & DOCUMENTATIE

 

TRY-OUT : SEPTEMBER 2015

 

Onrust na "schreeuwtraditie" studenten

Hoewel niet iedereen er even blij mee is, hét bewijs van de kracht van collectieve actie. Lees hier het Parool artikel over de “schreeuwtraditie” van Amsterdamse studenten.

Leave a Reply

*