Toen ik de liefde aan de badkamer verklaarde

test

Veel mensen hebben het idee dat hun wezen maar uit één aspect bestaat van wie ze in werkelijk zijn

en dat deze in contrast staat met andere vormen van identiteit die in werkelijkheid niet antagonistisch

hoeven te zijn. Een dergelijk solitaristisch zelf- en wereldbeeld vormt de optimale bodem om de mens

en de wereld verkeerd te begrijpen. Het gaat namelijk uit van de illusionaire aanname dat alle

menselijkheid gereduceerd kan worden tot één alles duidende identiteit. In werkelijkheid kan je echter

zonder contradictie een dier, mens, kosmopoliet, Europeaan, Nederlander, Surinaams, Amsterdams,

Gronings, zwart, vrouw, middenklasser, protestants, lesbisch, VVD’er, winkelier, boekenwurm en

tennisfan zijn. Jezelf uniform zien als Moslim, Nederlander, Europeaan of wereldburger is afbreuk

doen aan de diversiteit van je eigen persoonlijkheid en de invloeden die je hebben gemaakt tot wie je

bent. Het gevaar van deze rigide blik is dat je de capaciteit om jezelf te identificeren met een ander

beperkt in de plaats van verruimt. Het gebrek van mensen om zich met een ander te kunnen

identificeren is de belangrijkste reden van alle haat en conflicten in de wereld. Het is daarom belangrijk

dat mensen zichzelf in hun volledigheid gaan zien en erkennen (Sen).