Projecten

Van theorie naar praktijk. Wat doen we met de kennis over thuisgevoel? Lees hier over de projecten die nu lopen en scroll naar beneden voor de afgeronde projecten.

Lopende projecten

Het Wachterliedpaviljoen

Het Wachterliedpaviljoen is een centraal gelegen maatschappelijke activiteitencentrum in Bos en Lommer in Amsterdam west waarin het kind een centrale plaats inneemt. Sinds 2018 doet het Thuismakers Collectief het sociale beheer van het buurthuis. We bouwen, samen met bewoners uit de buurt het wachterliedpaviljoen uit tot een plek waar ieder kind zich thuis kan voelen. Dit doen we op diverse manieren.
Lees meer

Buurtklimaatje

De buurt is de sleutel tot een klimaatbestendige stad. Buurtklimaatje maakt het aanpassen aan het veranderende klimaat zichtbaar, leuk en participatief. Op deze manier doen zoveel mogelijk kinderen, buurtbewoners en ondernemers mee om samen het buurtklimaat te verbeteren.
Lees meer

KIEM

KIEM is het circulair kennis- en productiecentrum van Bos en Lommer. Met KIEM zetten we ons in om primair de kinderen, maar ook de volwassen bewoners, van Amsterdam-West, te laten ontdekken wat de natuur ons brengt. Door middel van educatie en via het ontwikkelen van kleinschalige productie, waardoor precessen van groei, bloei en verval zichtbaar worden. Hiernaast hebben we aandacht voor klimaatverandering en de kracht van de elementen zon, wind water en vuur.
Lees meer

Coworking space 'WERF5'

WERF5 is een werk & ontmoetingsplek voor ZZPer's in een werfkelder aan de Oudegracht in het hartje van Utrecht.

Overdag gebruikt het WERF5 collectief de ruimtes om te werken aan hun eigen projecten, klanten te ontvangen en vergaderingen te houden, maar in de avond en in het weekend wordt de ruimte gebruikt als zogenaamde "Third place". Een gedeelde huiskamer. Een plek voor discussieavonden, boekenclubs, yoga, documentaire avonden, kledingruilen, potlucks en meer. De hoofddoelen zijn ontspanning, ontmoeting en inspiratie.
Lees meer

Wijkboerderij Wachterlied

Wijkboerderij Wachterlied is een drukbezochte, compacte kinderboerderij in het hart van de Erasmusparkbuurt.
Wijkboerderij Wachterlied heeft - naast een goede verzorging van de op de boerderij woonachtige dieren - tot doel om ervoor zorgen dat stadsbewoners vertrouwd raken en leren omgaan met boerderijdieren en sinds 2021 is de wijkboerderij een belangrijk onderdeel van het KIEM concept. Met de buurtmoestuin, de duurzame keet en het inleverpunt voor compost is dit het hart van het circulaire kennis en productiecentrum: "KIEM".

Afgeronde projecten

Buurtbanden Bos en Lommer

Om meer inzicht te krijgen in de buurt hebben we in samenwerking met fotograaf Rufus de vries het buurtbanden fotoproject uitgevoerd. Op elke foto staan meerdere buurtbewoners die elkaar kennen op een bijzondere locatie voor de 'hoofdpersoon'. Een van de andere bewoners komt weer terug op de volgende foto met weer nieuwe mensen die hij of zij weer kent en zo verder. Dit resulteert i een prachtig aantal foto's op diverse locaties in de buurt.
Lees meer

Mijn HOMErusbuurt - Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek van een thuisgevoel-aanpak i.s.m. woningcorporatie Havensteder in Lombardijen, Rotterdam Zuid. Want je huurt een Thuis, toch? Van gesprek tot ontwerp zijn we op zoek gegaan naar het gedeelde thuisgevoel van bewoners.

Bloody tourists - Bankjescollectief

De druk van het toerisme op de Amsterdamse binnenstad neemt toe, met alle gevolgen van dien. i.s.m. Placemakers deed Thuismakers Collectief mee met het Bankjescollectief. Doel van het ‘Bloody Tourists’ bankje : praten in plaats van haten! Onder het genot van Bloody Mary’s werden Amsterdammers en toeristen aan de praat gebracht.

Thuis in Bright new house

Thuisgevoel is juist buitenshuis relevant, ook op de werkplek. Een workshop en advies in opdracht van Vandejong, over hoe thuisgevoel-strategieën ertoe bij kunnen dragen dat leden zich binden aan, identificeren met, en eigenaar voelen van Bright New House, een nieuwe “werkclub” in Amsterdam.

Evaluatie de Buurtcamping 2014

Onderzoek naar de organisatie en het behalen van de sociale doelstellingen van De Buurtcamping, waarbij in de zomer van 2014 meer dan 500 kampeerders een weekend met hun buren door hebben gebracht in het Oosterpark, Rembrandtpark en Noorderpark.

Handboek voor hedendaagse hofjes

Hoe kan een woonvorm die al ruim 400 jaar bestaat nog steeds zo succesvol zijn? Hoe komt het dat zoveel mensen hofjes meteen associëren met thuisgevoel? Wat is het geheim? En welke lessen kunnen we inzetten voor moderne vormen van collectief wonen? Een onderzoek van o.a. Sander van Thuismakers Collectief.

Motje 'n Shotje? - Bankjescollectief

Als vervolg op ‘Bloody Tourists’ heeft Thuismakers Collectief i.s.m. Placemakers weer een bankje op straat gezet om toeristen en Amsterdammers met elkaar te verbinden. Dit keer: een shotje na voltooiing van een zelfgekozen opdracht; zoals een staar-wedstrijd, samen een selfie maken, of een oprecht compliment geven.

Linck

ERA Contour kwam met de vraag om een ontmoetingsconcept uit te werken voor een nieuw te ontwikkelen flat in de Brinckhorst, met thuisgevoel als basis. Het Thuismakerscollectief heeft de relatie opgezocht tussen ruimtelijk, sociaal en natuur om het meest inclusieve gebouw van Den Haag te bouwen.

Woonconcept Z1

In opdracht van Eigen Haard werkt het Thuismakerscollectief aan het nieuw te ontwikkelen woonconcept in Amsterdam Noord. In samenwerking met diverse zorgpartijen zet het Thuismakerscollecteif zich in om thuisgevoel centraal te zetten in een nieuwbouwcomplex met 288 sociale huurwoningen.
© 2023 Stichting Thuismakers Collectief