Het Wachterliedpaviljoen

Het Wachterliedpaviljoen is een centraal gelegen maatschappelijke activiteitencentrum in Bos en Lommer Amsterdam. Sinds 2018 verzorgd het Thuismakers Collectief het sociale beheer van het Wachterliedpaviljoen.

Het Wachterliedpaviljoen is een maatschappelijke accommodatie waarin het kind een centrale plaats inneemt.

Wij faciliteren vooral een plek waar andere organisators uit de buurt hun eigen activiteiten kunnen houden. De ruimtes proberen we zoveel mogelijk modulair in te delen zodat iedere 'gebruiker' er gemakkelijk zijn of haar eigen plek van kan maken.
Lees meer op wachterliedpaviljoen.nl

Het Wachterliedpaviljoen in foto's

© 2023 Stichting Thuismakers Collectief